Polityka Prywatności

Polityka prywatności Sklepu winovinci.pl

§1
Warunki ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności informuje o sposobach ochrony danych osobowych Klientów Sklepu działającego pod adresem Witryny winovinci.pl, zwanego dalej “Sklepem”.
 2. Administratorem danych osobowych Klientów Sklepu jest Chocolate Land Edyta Ślebzak | ul.Dokerów 17/1 | 04-048 Warszawa

Dane kontaktowe: adres e-mail: delikatesy@winovinci.pl

 1. Treści zamieszczone na Witrynie Sklepu stanowią własność Administratora danych i są prawnie chronione.
 2. Korzystanie z Witryny Sklepu jest możliwe pod warunkiem spełnienia następujących wymagań technicznych niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym:
  a) posiadanie komputera klasy PC lub inne urządzenie umożliwiające korzystanie z Witryny,
  b) dostęp do sieci Internet,
  c) posiadania odpowiedniego oprogramowania, w tym co najmniej przeglądarki internetowej.
 3. Administrator oświadcza, że strony Sklepu są wolne od treści naruszających prawa osób trzecich lub obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności od treści zawierające informacje, które powodują lub stanowią zagrożenie prywatności lub bezpieczeństwa jakichkolwiek osób, zawierają informacje promujące nielegalne działania bądź zachowania, które są obraźliwe, stanowią groźbę, są nieprzyzwoite, zniesławiające lub oszczercze, wzbudzających rasizm, prześladowanie z przyczyn etnicznych, kulturowych bądź religijnych, promujących lub sprzyjających działaniom przestępczym, naruszających prawa osób trzecich, w tym prawa własności intelektualnej lub stanowiące inną formę naruszenia dóbr prawnie chronionych.

§2

Cel zbierania danych

 1. Dane osobowe podane przy zakładaniu konta przetwarzane są w celach:
  a) realizacji i obsługi zamówień na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który wskazuje, że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Klient, którego dane dotyczą, lub podjęcia działań na żądanie Klienta, którego dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
  b) statystycznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora,
  c) umożliwienie Administratorowi odpowiedzi na kontakt ze strony Klienta,
  d) w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych poprzez wysyłanie informacji handlowej pocztą elektroniczną na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 2. W przypadku założenia konta w sklepie internetowym, dane osobowe podane w celu realizacji i obsługi zamówienia, będą przechowywane przez Administratora danych tylko przez okres, w którym Administrator będzie mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

• przestanie ciążyć na Administratorze obowiązek prawny, zobowiązujący do przetwarzania danych lub
• ustanie możliwość dochodzenia roszczeń związanych z umową zawartą przez Serwis przez Strony
lub
• zostanie przyjęty sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy podstawą przetwarzania Twoich danych był uzasadniony interes administratora lub dane były przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego (w tym profilowania).

 1. Dane osobowe mogą zostać udostępnione następującym kategoriom odbiorców:
  Obsługa / dostawca płatności
  Obsługa realizacji dostaw towarów
  Osoby zarządzające magazynem
  Osoby współpracujące na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające bieżącą działalność
  Dostawca oprogramowania potrzebnego do prowadzenia serwisu internetowego
  Firma zapewniająca hosting
  Dostawca oprogramowania ułatwiającego prowadzenie działalności (np. oprogramowanie księgowe, CRM).
  Dostawca narzędzi wykorzystywanych w celach statystycznych lub analitycznych.
  Podmiot zapewniający system mailingowy
  Biuro księgowe
  Podmiot zapewniający usługi marketingowe
  Portale społecznościowe
 2. Klientowi Sklepu przysługuje prawo do:

a) żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
b) prawo do złożenia sprzeciwu
c) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2.

 1. Prawo określone w pkt. 4 przysługuje Klientowi także drogą elektroniczną.
 2. Administrator zobowiązany jest udzielić odpowiedzi na kwestie określone w pkt. 4 powyżej w terminie 30 dni od nadesłania żądania przez Klienta, a jeśli nie jest w stanie udzielić odpowiedzieć w tym terminie, zobowiązany jest podać przyczynę opóźnienia.
 3. Dane Klienta Sklepu mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie, polegające na tworzeniu spersonalizowanych ofert produktowych dostępnych w asortymencie Sklepu winovinci.pl, prezentowaniu ich na stronie i wysyłaniu w wiadomościach marketingowych przez winovinci.pl, co może w istotny sposób wpływać na jakość usługi zakupów.

§3
Ochrona danych osobowych

Administrator danych oświadcza, że przetwarza dane osobowe użytkowników zgodnie z unijnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) oraz, że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

§4
Wyłączenie odpowiedzialności Administratora

 1. Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług lub towarów innych podmiotów niż Administratora danych, które zostały zamieszczone na stronach Sklepu komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego.
 2. Administrator danych nie odpowiada za działania lub zaniechania użytkowników, skutkiem których Administrator danych przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.
 3. Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości stron internetowych Sklepu, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Sklepu oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa.
 4. Wszelkie czynności dokonywane przez Administratora danych nie mogą naruszać praw Użytkownika.

§5
Polityka cookies

 1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Witryny i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Sklepu.
 3. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 4. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Witryny pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Platformy – Sprzedawca.
 5. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
  a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do
  jego indywidualnych potrzeb,
  b) tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
 6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.
 7. Użytkownicy Witryny mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Witryny.
 8. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 9. Dane przesyłane w plikach cookies są bezpieczne dla Użytkownika i żaden sposób nie wpływają na działanie urządzenia Użytkownika. Dane w plikach cookies przesyłane są w postaci zaszyfrowanej uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.
 10. Sprzedawca informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Sklepu.

11.Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Witryny i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących ze Sprzedawcą agencji reklamowych.

12.Rodzaje plików cookies używanych na Witrynie Sklepu:
a) pliki sesyjne – to tymczasowe pliki cookies, które pozostają na urządzeniu Użytkownika aż do momentu opuszczenia Strony internetowej lub do momentu wyłączenia przeglądarki internetowych przez Użytkownika,
b) pliki stałe – to pliki, które pozostają na urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do momentu ich ręcznego usunięcia w przeglądarce internetowej przez Użytkownika.

13.Pliki cookies Sprzedawca wykorzystuje do następujących celów:
a) do zapewnienia sesji Użytkownika,
b) do zapisu wyborów oraz preferencji dokonanych przez Użytkownika na formularzach obsługowych,
c) w celach statystycznych do analiz dotyczących ruchu oraz odwiedzalności poszczególnych Stron internetowych, z wyłączeniem personalnej identyfikacji Użytkownika.

§6
Kontakt z Administratorem danych
Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres Administratora danych, o którym mowa w pkt. I lub na adres e-mail: delikatesy@winovinci.pl

§7
Zmiany Polityki Prywatności

Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Zmiana Polityki prywatności wchodzi w życie w dniu aktualizacji jej treści przez Sklep na stronie winovinci.pl.

Czy masz ukończone 18 lat ?

Serwis przeznaczony wyłącznie dla osób dorosłych!

Ta strona wykorzystuje pliki cookies m.in. do celów statystycznych. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach Twojej przeglądarki. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.